Neler Yaptık / Neler Yapacağız
2013

Turkish Neurosurgical Society (TNS) /
World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS)

International Basic Neurosurgery Course
Mart, Antalya

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
Stereotaksi Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi ÖEG

Mart, Denizli

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
27th Scientific Congress

Nisan, Antalya

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Vakfı
2. Güncel Böbrek Hastalıkları HDT Toplantısı

Nisan,Bursa

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer) /
Mediteranean Neuroscience Society (MNS)

CNC Kursu
Temmuz, Samsun

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ÖEG

Eylül, İzmir

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
6. Uluslararası Bilimsel Kongresi

Kasım, İstanbul

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)

Cerrahi Nöroanatomi ÖEG
Kasım, İstanbul

Nörovasküler Cerrahi ÖEG
Aralık, İstanbul

Nöroonkolojik Cerrahi ÖEG
Aralık, İstanbul

2015

Türk Oral İmplantoloji Derneği
26. Uluslararası Bilimsel Kongresi
Ocak, İstanbul

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
2. Marmara Pediatri Kongresi  
Şubat, İstanbul 

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Nörostimülasyon Kadavra Kursu 
Mart, Bursa

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
4. Güncel böbrek Hastalıkları HT Toplantısı 
Nisan, Sapanca

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
Stereotaktik ve Fonksiyonel ÖEG
Mayıs, Bursa

Derin Beyin Stimülasyonu 

Parkinson Hastalığı
Haziran, Ankara

Mediterranean Neuroscience Society
2. Klinik Nörolojik Bilimler Yaz Kursu
Temmuz, Samsun

Middle East Spine Society
Istanbul Spine Masters 
Ekim, İstanbul

Pediatrik Dermatoloji Derneği
Pediatrik Dermataoloji Kursu 
Kasım, Trabzon

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Nöromodülasyon 2015
Kasım, Trabzon

2017

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH
7. Bakırköy Nöropsikiyatri Günleri 
Ocak, İstanbul

Türk Oral İmplantoloji Derneği
28. Uluslararası Bilimsel Kongresi 
Ocak, İstanbul

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Kadavra Kursu 
Mayıs, Antalya

World Federation of Neurosurgical Societies
WFNS 2017 Istanbul

Ağustos, İstanbul

World Federation of Neurosurgical Societies
16. World Neurosurgery Congress 
Ağustos, İstanbul 

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi 
Eylül, İstanbul

ISMISS - Middle East Spine Society
Joint Meeting of Istanbul Spine Masters 
Eylül, İstanbul

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Vaka Eğitim Toplantısı 
Ekim, İstanbul

2019

Türk Oral İmplantoloji Derneği
30. Uluslararası Bilimsel Kongresi  
Ocak, İstanbul

Türk Kan Vakfı
8th Anatolian Blood Days
Mart, Antalya

Türk Kan Vakfı - Türkiye Kan Merkezleri ve Tranfüzyon Derneği
XII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 
Mart, Antalya

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
8. Güncel Böbrek Hastalıkları HT Kongresi
Nisan, Bursa

ISMISS - Middle East Spine Society
Joint Meeting of Istanbul Spine Masters  
Mayıs, İstanbul

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği 
Çocuk Göğüs Hastalıkları 4. Kongresi  
Eylül, İstanbul


2014

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
1. Pediatri Kongresi

Ocak, İstanbul

Türk Oral Implantoloji Derneği
25. Uluslararası Bilimsel Kongresi

Ocak , İstanbul

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer) /
Congress of Neurological Surgeons (CNS)
International Basic Neurosurgery Course

Mart, Antalya

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
Stereotaksi Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi ÖEG

Mart, Bursa

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
28. Bilimsel Kongresi

Nisan , Antalya

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
3. Güncel Böbrek Hastalıkları HDT Toplantısı

Nisan, Sapanca

Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)
20. Uluslararası Diş hekimliği Kongresi

Mayıs, Kuşadası

Türk Nöroşirürji Derneği (TNDer)
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi ÖEG Yaz Okulu

Haziran, Gaziantep

ACNS
10th Asian Congress of Neurological Surgeons

Eylül, Astana

APCSS
8th Asia Pacific Cervical Spine Meeting

Kasım, İstanbul

International Postgraduate Organisation for
Knowledgetransfer Research and Teaching
Excellent Students (IPOKRaTES)
IPOKRaTES Course

Kasım, İzmir

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
7. Uluslararası Bilimsel Kongresi

Kasım, İstanbul

2016

Türk Oral İmplantoloji Derneği
27. Uluslararası Bilimsel Kongresi 
Ocak, İstanbul

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
3. Marmara Pediatri Kongresi  
Şubat, İstanbul

Acıbadem Üniversitesi

2. Acıbadem Gamma Knife Sempozyumu 
Mart, İstanbul

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
5. Güncel Böbrek Hastalıkları HT Toplantısı 
Nisan, Sapanca

Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği
2016 Sempozyumu 
Nisan, Antalya

Türk Algoloji Derneği
Kadavra Kursu 
Haziran, Ankara

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1. Kongresi 
Eylül, İstanbul

ISMISS - Middle East Spine Society
Joint Meeting of Istanbul Spine Masters 
Eylül, İstanbul

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
Vaka Eğitim Toplantısı 
Ekim, İstanbul

Türk Algoloji Derneği
14. Ulusal Ağrı Kongresi 
Kasım, Antalya 

Dermatolojik Cerrahi Derneği
6. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri 
Kasım, Ankara 

2018

Türk Oral İmplantoloji Derneği
29. Uluslararası Bilimsel Kongresi
Ocak, İstanbul

Sağlığa Evet Derneği
Tütün Kontrolünde güncel Gelişmeler Çalıştayı
Şubat, İstanbul

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
Çocukluk Çağında Pulmoner Hipertansiyon Sempozyumu
Mart, İstanbul

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Derneği
7. Güncel Böbrek Hastalıkları HT Toplantısı
Nisan, Bursa

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Pre-Analitik Evre Sempozyumu
Mayıs, Eskişehir

Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği
Prof. Dr. Ümit Ukşal 8.Ulusal Pediatrik Dermatoloji Günleri
Nisan, Kayseri

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Uluslararası Katılımlı Kongre & Lab Expo 2018
Mayıs, Eskişehir

ISMISS - Middle East Spine Society
Joint Meeting of Istanbul Spine Masters
Mayıs, İstanbul

Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği
3. Eğitim Toplantısı  
Mayıs, İstanbul

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği
Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi
Eylül, İstanbul

Türk Algoloji Derneği
15. Ulusal Ağrı Kongresi
Kasım, Antalya

Dermatolojik Cerrahi Derneği
7. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Günleri
Kasım, Ankara 

   
 
 
 
 
Yasal Uyarı