Nasıl Yapıyoruz / Kongre Yönetimi
• Bütçelendirme
• Ön finansman
• Kongre ve toplantı mekanı seçimi
• Salon ve mekan lojistik planlama ve dekorasyon
• Otel odalarının temini, rezervasyon ve
kayıt sistemlerinin oluşturulması
• Konuşmacı ve davetli programı yönetimi
• Bildiri yönetimi
• Bilimsel program planlama
• Sosyal etkinlik planlaması ve organizasyonu
• Sponsorluk faaliyetleri
• Ticari sergi planlama
• Halkla ilişkiler, promosyon ve tanıtım çalışmaları
• Medya ile ilişkiler
• Online veri toplama modülleri ile donanımlı web siteleri oluşturma
• Basılı malzeme tasarımları ve dağıtımı
(duyuru, program, bildiri kitapları vb..)
• Uluslararası kongre teklif ve tanıtım kitleri hazırlanması
• Teknik ve teknolojik altyapı planlaması ve temini
• İnsan gücü ve emeği planlaması ve temini
• Teknik ve turistik geziler planlaması ve operasyonu
• Sekretarya
• Veri güvenliği ve arşivleme
• Raporlama
   
 
 
 
 
Yasal Uyarı